top of page
  • Obrázek autoraHana Vítková

Chrisantem Macháček

Jednou se za mnou do ateliéru přišla podívat jedna kamarádka, prohlíží si vytištěné portfolio, a pak se ptá:

„Docela by mě zajímalo, Chrisanteme, proč jsi vlastně začal malovat až v roce 2017? Vidím tady 2017 jen na jednom obraze a pak od 2019 máš každý rok už několik obrazů. Co tě k tomu vedlo, že jsi začal zčistajasna malovat?“

Chvilku se na ni koukám, a přemýšlím, co všechno jí říct…

„Maluju hlavně proto, abych zapomněl, že se mi něco stalo…“

Trochu zkoumavě se na mě podívala. „Řekneš mi o tom víc? Jestli se ti teda chce…“

„No dobře, tak jestli tě to zajímá, tak ti to řeknu. Ale je to docela smutný příběh…“


Stručný životopis

1988 narozen v Moravské Třebové (Petr Macháček)

1999–2007 Gymnázium Lanškroun

2007–2010 Katedra fotografie FAMU, získán titul BcA.

2010–2013 Aplikovaná informatika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, získán titul Bc.

2015 založena ladirna.cz

2016 začíná používat umělecký pseudonym Chrisantem

2016–2018 Getting Better School, holistické a regresní terapie, učitelka Bernadeta Hodková

2017 první cesta do Amazonie (Ekvádor)

2019 Studium figurální kresby u prof. Borise Jirků, Fakulta Designu a Umění Ladislava Sutnara v Plzni (mimo oficiální studium)

2020–2021 čtyři cesty do Amazonie (Kolumbie)

2022 dvě cesty do Gabonu, iniciace do Bwiti tradice se silnou dávkou ibogy založení českého ibogového centra Kumačenge (Bohatství Matky Země), inspirovaného africkou tradici Bwiti

2023 cesta do Kamerunu za dalším ibogovým učením


Kontakty

Once, a friend came to visit me in the studio, looking at the printed portfolio, and then asked:

„I'm quite curious, Chrisantem, why did you start painting only in 2017? I see 2017 only on one painting, and then from 2019, you have several paintings each year. What led you to suddenly start painting?“

I looked at her for a moment, thinking about what to tell her...

„I paint mainly to forget that something happened to me...“

She looked at me curiously. „Will you tell me more about it? If you feel like it...“

„Well, if you're interested, I'll tell you. But it's a rather sad story...“


Brief Biography

1988 born in Moravská Třebová (Petr Macháček)

1999–2007 Gymnasium Lanškroun

2007–2010 Department of Photography at FAMU, obtained BcA. degree

2010–2013 Applied Informatics, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, obtained Bc. degree

2015 founded ladirna.cz

2016 started using the artistic pseudonym Chrisantem

2016–2018 Getting Better School, holistic and regression therapies, teacher Bernadeta Hodková

2017 first trip to the Amazon (Ecuador)

2019 Study of Figurative Drawing under Prof. Boris Jirků, Faculty of Design and Art Ladislav Sutnar in Plzeň (informal study)

2020–2021 four trips to the Amazon (Colombia)

2022 two trips to Gabon, initiation into the Bwiti tradition with a strong dose of iboga founded the Czech iboga center Kumačenge (Mother Earth's Abundance), inspired by the African Bwiti tradition

2023 trip to Cameroon for further iboga teachings


Contacts

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page