top of page
  • Obrázek autoraHana Vítková

Eva Pikartová
Vystudovala jsem SOŠ uměleckořemeslnou v Praze.

Od r. 2010 se věnuji vlastní tvorbě. Pracuji s šamotovou hlínou, pálenou na 1 200 °C, jemně zdobenou engobami. Hlína je úžasně komunikující materiál... když ji pohladíte v andělské tváři, stává se jemnou a něžnou. Umí zhmotňovat touhy, štěstí, smutky, sny, vztahy k druhým i k sobě samému, úctu a radost k životu jako takovému. Sochami oslavuji žití na tomto světě, jeho krásu a jedinečnost, i propojení s jinými světy.

Malování se věnuji stále, ale v posledních dvou letech si mě zavolalo silněji. V obrazech se projevují barvy, světla a neuchopitelná energie, spojení s duší a VesMírem.


Výstavy:

2012 – Slavkov u Brna, zámek

2013 – Kunštát, zámecká zahrada

2014 – Drnovice, městská knihovna

2015 – Praha, Galerie u Zlatého kohouta, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2016 – Olomouc, galerie Labyrint, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2017 – Letovice, městské centrum, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2018 – Beroun, muzeum berounské keramiky, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2019 – Žďár nad Sázavou, městská galerie, Terra, Jeskyně Blanických rytíř

2020 – Brno, Šolc Design architect, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2021 – Mladá Boleslav, galerie Templ, Terra, Jeskyně Blanických rytířů

2022 – Olomouc, galerie Rubikon, Brno, Stará radnice, Terra, Jeskyně Blanických rytířů


Kontakt:

I graduated from the Secondary School of Applied Arts in Prague.

Since 2010, I have been dedicated to my own creative work. I work with chamotte clay, fired at 1,200°C, delicately decorated with engobes. Clay is an amazingly communicative material... when you touch it, it becomes soft and gentle, like an angel's face. It has the ability to materialize desires, happiness, sorrows, dreams, relationships with others and oneself, respect, and joy for life as a whole. Through my sculptures, I celebrate life on this world, its beauty, uniqueness, and connection with other worlds.

I still engage in painting, but in the last two years, it has called to me more strongly. In my paintings, colours, lights, and elusive energy manifest, connecting with the soul and the Universe.


Exhibitions:

2012 – Slavkov u Brna, Castle

2013 – Kunštát, Castle Garden

2014 – Drnovice, City Library

2015 – Prague, Gallery u Zlatého kohouta, Terra, Blaník Knights' Cave

2016 – Olomouc, Labyrint Gallery, Terra, Blaník Knights' Cave

2017 – Letovice, City Center, Terra, Blaník Knights' Cave

2018 – Beroun, Museum of Beroun Ceramics, Terra, Blaník Knights' Cave

2019 – Žďár nad Sázavou, City Gallery, Terra, Blaník Knights' Cave

2020 – Brno, Šolc Design architect, Terra, Blaník Knights' Cave

2021 – Mladá Boleslav, Templ Gallery, Terra, Blaník Knights' Cave

2022 – Olomouc, Rubikon Gallery, Brno, Old Town Hall, Terra, Blaník Knights' Cave


Contact:

Email: aveevap@seznam.cz

44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page