top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Jakub König


Na gymnáziu v České Lípě jsem založil hudební skupinu Obří broskev, se kterou jsem hrál dalších 17 let. V roce 2011 jsem vydal sbírku komiksových stripů Anjel. A také vystavil na internet zdarma ke stažení album MENU maskovaného hudebního projektu Kittchen, které mělo mezi laickou i odbornou veřejností slušný ohlas. Druhé album této kapely nazvané RADIO bylo za rok 2013 oceněno cenou Anděl v kategorii Alternativa. Třetí album KONTAKT (2015) reflektuje změny, které v mém životě nastaly poté, co jsem objevil holotropní dýchání. Skladba Jezero se mi objevila v hlavě právě během sittrování. Další pokus o zachycení dýchacích prací jsem podnikl s mnohačlenným orchestrem Zvíře jménem Podzim, se kterým jsme vydali eponymní album v roce 2017. Ve stejném době vyšla u nakladatelství Paseka stejnojmenné kniha, ve které jsem v obrázcích a textu převyprávěl příběh skrytý za písněmi. Příběh, který se mi ve vědomí složil v průběhu mého vlastního ponoru do podivuhodného světa změněných stavů vědomí. Mé první dýchání na začátku roku 2013 vedl Michael Vančura. A když jsem tehdy večer odjížděl tramvají domů, cítil jsem, že se něco zásadního změnilo. Že jsem se dotkl něčeho výjimečného. Něčeho na pomezí reality a zázraku. Během následujícího roku jsem absolvoval maitri a holotropní dýchání ještě několikrát. A díky seberozvojové škole Stargate jsem začal pomalu prozkoumávat, co jsem vlastně zač.  Změny na sebe nenechaly dlouho čekat.

jakubkonig@gmail.com
I founded the band Obří broskev (Giant Peach) at the gymnasium in Česká Lípa, with which I played for the next 17 years. In 2011, I published a collection of comic strips named Anjel. I also posted on the internet a free album called MENU of the masked musical project Kittchen, which had a good response from both the general and professional public. 

The second album of this band, called RADIO, was awarded the Anděl prize in the Alternative category for 2013. The third album KONTAKT (2015) reflects the changes that have occurred in my life after I discovered holotropic breathwork. Song named Jezero appeared in my head just during holotropic breathwork when I was a sitter.

Another attempt to capture my breathwork experience was done with a multi-member orchestra called Zvíře jménem Podzim (The Animal named Fall), with which we released an eponymous album in 2017. At the same time, a book of the same name was published by Paseka publisher, in which I told a story hidden behind the songs in pictures and text. A story that has put together inside my consciousness during my own dive into the wondrous world of altered states of consciousness. My first breathing at the beginning of 2013 was led by Michael Vančura. And when I left home by tram that evening, I felt something fundamental had changed. That I touched something special. Something between reality and miracle. During the following year I attended maitri and holotropic breathwork several times. And thanks to the Stargate self-development school, I started to explore who I really am. The changes didn't wait long.

163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page