top of page
  • Obrázek autoraHana Vítková

Jana Barnášová


Absolvovala jsem jednooborové magisterské studium Učitelství Výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, dále bakalářský obor Kresba na Fakultě umění, obojí na Ostravské univerzitě. Během studia proběhla také roční stáž na Akadémii umeni v Banské Bystrici na Slovensku. V současné době vyučuji dějiny umění a výtvarnou přípravu na SOŠ Luhačovice.


Výstavní činnost:

2019 – Tvoříme ve Zlíně 30 let, ZUŠ Zlín – Jižní svahy, Alternativa, Zlín


2014 – Výstava bakalářských prací – Vystavení se, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava


2013 – Arte-fACTs – Galerie umění, Trebišov, Slovenská republika


2013 – Letný prieskum – Handicap nebo těžká závislost na lidech – Akademie umění v Bánské Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Slovensko


2013 – Zimný prieskum – Bos/zky – Akademie umění v Bánské Bystrici, Fakulta výtvarných umení,

Slovensko


2012 – FIGURAMA – Akademie umění v Bánské Bystrici, Fakulta výtvarných umení Slovenská republika


2012 – Klauzurní práce – Na vlastní vlasy, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Celnice, Zlín


2011 – Klauzurní práce – Co se odehrává v/na hlavě, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Celnice, Zlín


2011 – Bílé maso je dobré – festival „Sokolka žije“, Luhačovice


2011 – Výstava absolventů – Diplomová práce – Co dělá ženu ženou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava


2009 – Výstava absolventů Základní umělecké školy Jižní Svahy, Alternativa, ZlínKontakt:

jsem@janabarnasova.cz

I graduated from magister studies of Teaching Art Education in secondary schools and elementary art schools, plus from a bachelor study of Fine Art Drawing – both at Ostrava University. During my studies I also participated in a year-stay at Art Academy of Banská Bystrica in Slovakia. Presently I teach History of Art and Drawing Education at Secondary vocational school Luhačovice.


Exhibition activities: 2019 – We Create in Zlín 30 years, Alternativa, Zlín 2014 – Bachelor´s work exhibition – Faculty of Arts, Ostrava 2013 – Arte-fACTs – Art gallery, Trebišov, Slovakia 2013 – A summer survey – Handicap or strong dependence on people - Academy of Arts in Bánská Bystrica, Slovakia 2013 – A winter survey – Bos/zky – Academy of Arts in Bánská Bystrica, Slovakia 2012 – FIGURAMA – Art Academy in Bánská Bystrica, Slovakia 2012 – Close-up work – On Own Hair, Faculty of Arts, Ostrava, Celnice, Zlín 2011 – Final work – What happens in/on the head, Faculty of Arts, Ostrava, Celnice, Zlín 2011 – White meat is good – „Sokolka is alive“ festival, Luhačovice 2011 – Graguates´ exhibition – A thesis – What makes a woman a woman – pedagogical Faculty Ostrava 2009 – Elementary art school Jižní Svahy graduates exhibition, Alternativa, Zlín

Contact: jsem@janabarnasova.cz

74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Коментарі


bottom of page