• Tomáš Váňa

Mezinárodní výstava holotropního umění v Linhartovech

Aktualizace: 4. úno 2019

Mezinárodní výstava holotropního umění na zámku v Linhartovech.


Holotropní umění jako vyjádření vnitřního procesu a transformace – to byl název jednoho z témat Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017, jejíž součástí byla i souhrnná výstava holotropního umění s představiteli světové, ale i české scény. 

Tuto výstavu jste měli možnost vidět znovu v září a říjnu 2018 a to v prostorech zámku v Linhartovech.

Představena byla opět díla Martiny HoffmannovéRoberta Venosy i H. R. Gigera, držitele Oskara za výtvarné zpracování filmu Vetřelec. Návštěvníci měli možnost opět vidět výtvarná díla Stanislava Grofa, ilustrující perinatální, prenatální i transpersonální zážitky, a také díla jeho ženy Brigitte Grofové

Vedle mezinárodní scény se představili opět také čeští umělci ze všech předcházejících výstav Holotropic Art - Lenka Jirková, Pavla Nováková, Viktor Emanuel Sarga, Martina Lupe Švarcová, Jana Vysoudilová a Jaroslava Votrubová. Na vernisáži vystoupili vynikající hudebníci - kytarový virtuos Lukáš Sommer, zpěvačka Karolina Beyond s doprovodem keyboardu Tomáše Prokopiče

Vystavená díla, ovlivněná holotropními stavy vědomí, ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a přidávají k tomu vysokou uměleckou hodnotu, zejména díky propracovanému řemeslu. A tak při jejich prohlídce máme možnost uvidět ještě větší hloubku umělcovy psyché.


​International Holotropic Art Exhibition at Linhartovy Castle.

Holotropic art as an expression of the inner process and transformation - this was the title of one of the topics of International Transpersonal Conference ITC Prague 2017. Part of the conference program was also a exhibition of holotropic art with artists from all over the world as well as the Czech scene.

The exhibition was presented again at Linhartovy Castle during September - October 2018.

The artwork of Martina Hoffmann and Robert Venosa was presented as well as H. R. Giger - the Oscar-winner (Alien).  Visitors were able to see again Stanislav Grof's artwork, illustrating perinatal, prenatal and transpersonal experiences and artwork of his wife Brigitte Grof.

In addition to the international scene, Czech artists from previous exhibitions presented their art. On the exhibition opening were great musicians - guitar virtuoso Lukáš Sommer, singer Karolina Beyond accompanied by Tomáš Prokopič with keyboard. 

The exhibited works, influenced by the holotropic states of consciousness, illustrate the extended cartography of human psyche and add to it a high artistic value. Therefore, during their tour, we have the opportunity to see an even greater depth of the artist’s psyche.


© 2017 Holos, z.ú. www.holos.cz

  • Grey Facebook Icon