top of page
Galerie holotropního umění - Sýpka Holos

Přidejte se k nám v tvorbě jedinečného kulturního prostoru pro prezentaci českého i světového holotropního umění! Galerii vybudujeme v historickém objektu sýpky z 18. století v Holasovicích u Opavy. Zároveň tak tuto kulturní památku zachráníme a vdechneme jí nový život. Stane se místem nejen pro prezentaci umění, ale i pro jeho tvorbu v rámci Akademie Holotropic ART.

Náš projekt jsme prezentovali na videokonferenci 19.11.2023, jejíž záznam si níže můžete pustit, včetně podpory Stanislava a Brigitte Grofových, které si nesmírně vážíme.

Spustili jsme také stránku na Darujme, kde můžete vznik Galerie holotropního umění podpořit:

Dvůr Holasovice-III-2014 (21).JPG

Galerie vznikne v prostorech barokní sýpky, bude mít 4 podlaží a více než 1000 m2 výstavní plochy. Kromě výstavních prostor zde bude i konferenční sál, kavárna, ateliéry, ubytovací prostory a studovny.

 

Část výstavní plochy bude věnována audiovizuálním dílům NFT umění a Sýpka se tak stane jednou z mála galerií na světě zaměřenou i na tento moderní způsob tvorby a prezentace digitálního umění.

 

Sýpka je vzdálená pouhé 4 km od Holos Centra ve Vlaštovičkách a oba prostory tak budou společně umožňovat umělecké pobyty a retreaty s inspirací holotropními stavy vědomí.

Milníky projektu

Aktuální: 

  • Získání financí od podporovatelů a zakoupení objektu do konce roku 2023

    • Pro zakoupení objektu potřebujeme 2,8 mil. Kč

Další milníky:

  • Převzetí objektu jaro 2024

  • Architektonická studie a vyřízení stavebního povolení 2024

  • Žádost o grant 70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1

  • Zahájení stavebních prací 2025

  • Otevření 2026

Dagmar a Václav Havlovi - záštita nad Holotropic ART

Holotropní umění jsme opakovaně prezentovali také na Pražské křižovatce, pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97, za účasti paní Dagmar Havlové i Stanislava Grofa. 

bottom of page