top of page

​holotropní umění

holotropic art

2020_Chrisantem_Touch-of-Invisible_98x68cm_bezpozadí_bezramu.jpg

Chrisantem

Holotropní umění je pojem, který zavedl Milan Hrabánek v roce 2013, kdy uspořádal první výstavu holotropního umění Jany Vysoudilové. Holotropní umění je však vyústěním jeho pětadvacetiletého zaujetí pro umělecká díla, a to z pohledu psychiatra a psychologa. Jde o díla, která vznikají na základě holotropních stavů vědomí projevujících se výtvarně, hudbou, zpěvem či poezií.

První velká akce Holotropic ART, která proběhla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v roce 2016, se setkala s velkým úspěchem, což lze doložit nejen katalogem věnovaným této výstavě, ale také velkým zájmem novinářů a osobní účastí bývalé první dámy, paní Dagmar Havlové, a Stanislava Grofa. Na vernisáži výstavy zazněla jeho přednáška na téma „Moderní výzkum vědomí a chápání umění“, v níž se Stanislav zmínil nejen o světoznámém vynikajícím výtvarníkovi H. R. Gigerovi, ale i o řadě dalších, jako byl Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Alex Grey a jiní. Při té příležitosti mě napadlo, že by bylo úžasné, kdyby návštěvníci plánované Mezinárodní transpersonální konference v roce 2017 měli možnost seznámit se s díly právě těchto světoznámých vynikajících umělců, a že třeba jen přivezené střípky v podobě jejich obrazů by mohly obohatit návštěvníky svou výjimečností.

Celý projekt Holotropic ART, který v České republice zaznamenal v roce 2016 takový rozmach, pak pokračoval také v roce následujícím, kdy jsme uspořádali druhou výstavu holotropního umění, opět pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Bylo potěšující vidět vzrůstající zájem umělců, kteří na takovéto výstavě chtěli prezentovat svá díla a své osobní příběhy. Pražská křižovatka na jaře roku 2017 přivítala tedy nové umělce, nová výtvarná díla, a to včetně uměleckých instalací a videoprojekcí.

Tyto dvě výstavy připravily půdu v České republice pro konání tak výjimečného projektu, jakým je Mezinárodní výstava holotropního umění, která se uskutečnila v září 2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017 a zopakovala se v září - říjnu 2018 na zámku v Linhartovech. 

Vedle těchto velkých výstav se uskutečnila celá řada menších výstav z cyklu "Ozvěny Holotropic ART", a to v různých galeriích po celé ČR, a také v Mezinárodním transpersonálním centru Holos. 

Vystavovaná díla, ovlivněná holotropními stavy vědomí, ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a přidávají k tomu vysokou uměleckou hodnotu, zejména díky propracovanému řemeslu. A tak při jejich prohlídce máme možnost uvidět ještě větší hloubku umělcovy psyché.

Na těchto stránkách nyní najdete informace o umělcích, kteří se do projektu Holotropic ART zapojili, o výstavách, které proběhly a také o výstavách, které jsou v plánu. 

Co si tedy přát? Nechť se při prohlídce těchto výstav projeví v každém z nás archetyp umělce, jenž se nám stane inspirací a rozezní niternou hru srdce, která se stane harmonií pro nás samé, naše okolí i naši planetu.

Milan Hrabánek / Autor projektu 

UMĚLCI

Umelci

VÝSTAVY

Výstavy
Současné výstavy

Současné výstavy

Plánované výstavy

Plánované výstav
Minulé výstavy

Minulé výstavy

obalka-katalogu2023.jpg
Holotropní umění 6

Česko-anglický katalog z šesté výstavy holotropního umění, která se koná 9. září - 31. října 2023 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2023.

obalka1.png
Holotropní umění 5

Česko-anglický katalog z páté výstavy holotropního umění, která se koná 7. září - 31. října 2019 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2019.

Holotropní umění 3: Mezinárodní výstava

Česko-anglický katalog k Mezinárodní výstavě holotropního umění, která se uskutečnila 28.9. - 8.10.2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně  v Praze u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017. ​Třetí vlna Holotropic ART. 

holotropni-umeni-2.jpg
Holotropní umění 2

Česko-anglický katalog z druhé výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 21.- 23. dubna 2017 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce na Festivalu holotropní kultury. Druhá vlna Holotropic ART. 

obalka-katalogu.jpg
Holotropní umění 1
Česko-anglický katalog z první české výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 22.-26.4.2016 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce.

První vlna Holotropic ART. 

ORGANIZÁTOR 

bottom of page