top of page

​holotropní umění

holotropic art

2020_Chrisantem_Touch-of-Invisible_98x68cm_bezpozadí_bezramu.jpg

Chrisantem

Holotropní umění je pojem, který zavedl Milan Hrabánek v roce 2013, kdy uspořádal první výstavu holotropního umění Jany Vysoudilové. Holotropní umění je však vyústěním jeho pětadvacetiletého zaujetí pro umělecká díla, a to z pohledu psychiatra a psychologa. Jde o díla, která vznikají na základě holotropních stavů vědomí projevujících se výtvarně, hudbou, zpěvem či poezií.

První velká akce Holotropic ART, která proběhla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v roce 2016, se setkala s velkým úspěchem, což lze doložit nejen katalogem věnovaným této výstavě, ale také velkým zájmem novinářů a osobní účastí bývalé první dámy, paní Dagmar Havlové, a Stanislava Grofa. Na vernisáži výstavy zazněla jeho přednáška na téma „Moderní výzkum vědomí a chápání umění“, v níž se Stanislav zmínil nejen o světoznámém vynikajícím výtvarníkovi H. R. Gigerovi, ale i o řadě dalších, jako byl Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Alex Grey a jiní. Při té příležitosti mě napadlo, že by bylo úžasné, kdyby návštěvníci plánované Mezinárodní transpersonální konference v roce 2017 měli možnost seznámit se s díly právě těchto světoznámých vynikajících umělců, a že třeba jen přivezené střípky v podobě jejich obrazů by mohly obohatit návštěvníky svou výjimečností.

Celý projekt Holotropic ART, který v České republice zaznamenal v roce 2016 takový rozmach, pak pokračoval také v roce následujícím, kdy jsme uspořádali druhou výstavu holotropního umění, opět pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Bylo potěšující vidět vzrůstající zájem umělců, kteří na takovéto výstavě chtěli prezentovat svá díla a své osobní příběhy. Pražská křižovatka na jaře roku 2017 přivítala tedy nové umělce, nová výtvarná díla, a to včetně uměleckých instalací a videoprojekcí.

Tyto dvě výstavy připravily půdu v České republice pro konání tak výjimečného projektu, jakým je Mezinárodní výstava holotropního umění, která se uskutečnila v září 2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017 a zopakovala se v září - říjnu 2018 na zámku v Linhartovech. 

Vedle těchto velkých výstav se uskutečnila celá řada menších výstav z cyklu "Ozvěny Holotropic ART", a to v různých galeriích po celé ČR, a také v Mezinárodním transpersonálním centru Holos. 

Vystavovaná díla, ovlivněná holotropními stavy vědomí, ilustrují rozšířenou kartografii lidské psyché a přidávají k tomu vysokou uměleckou hodnotu, zejména díky propracovanému řemeslu. A tak při jejich prohlídce máme možnost uvidět ještě větší hloubku umělcovy psyché.

Na těchto stránkách nyní najdete informace o umělcích, kteří se do projektu Holotropic ART zapojili, o výstavách, které proběhly a také o výstavách, které jsou v plánu. 

Co si tedy přát? Nechť se při prohlídce těchto výstav projeví v každém z nás archetyp umělce, jenž se nám stane inspirací a rozezní niternou hru srdce, která se stane harmonií pro nás samé, naše okolí i naši planetu.

Milan Hrabánek / Autor projektu 

Definice
Holotropic ART

Holotropní umění představuje umělecké vyjádření nebo tvorbu, která vzniká v průběhu nebo po různých typech holotropních stavů vědomí. Vychází z hlubších vrstev vědomí a má transformativní a integrativní účinky nejen na tvůrce, ale také na ty, kteří s touto tvorbou interagují. Může zahrnovat různé formy uměleckého vyjádřeni, jako jsou malba, kresba, hudba, literatura nebo dokonce performační umění, které vznikají jako projev hlubších emocionálních nebo spirituálních prožitků, které jedinec zažil během holotropních stavů vědomí (např. holotropního dýcháni, psychedelických sezeni, spontánně během psychospirituálni krize atd.). 

– M. Hrabánek (1997)

UMĚLCI

Umelci

VÝSTAVY

Výstavy
Současné výstavy

Současné výstavy

Plánované výstavy

Plánované výstav
Minulé výstavy

Minulé výstavy

obalka-katalogu2023.jpg
Holotropní umění 6

Česko-anglický katalog z šesté výstavy holotropního umění, která se koná 9. září - 31. října 2023 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2023.

obalka1.png
Holotropní umění 5

Česko-anglický katalog z páté výstavy holotropního umění, která se koná 7. září - 31. října 2019 na zámku v Linhartovech.

Nakladatelství Holos, 2019.

Holotropní umění 3: Mezinárodní výstava

Česko-anglický katalog k Mezinárodní výstavě holotropního umění, která se uskutečnila 28.9. - 8.10.2017 ve Villa Pellé a v Písecké bráně  v Praze u příležitosti konání Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017. ​Třetí vlna Holotropic ART. 

holotropni-umeni-2.jpg
Holotropní umění 2

Česko-anglický katalog z druhé výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 21.- 23. dubna 2017 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce na Festivalu holotropní kultury. Druhá vlna Holotropic ART. 

obalka-katalogu.jpg
Holotropní umění 1
Česko-anglický katalog z první české výstavy holotropního umění, která se uskutečnila 22.-26.4.2016 pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 na Pražské křižovatce.

První vlna Holotropic ART. 

ORGANIZÁTOR 

bottom of page