top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Lukáš SommerLukáš Sommer je jednou z vůdčích osobností mladé skladatelské generace. Je autorem více než čtyřiceti opusů pro různá obsazení. Vedle orchestrální hudby (kantáta Ostny v závoji, Koncert pro harfu a orchestr, Monolit pro dechový orchestr a bicí nástroje, Koncert pro orchestr ad.) je těžištěm Sommerova díla komorní hudba. Vedle pravidelných uvedení na domácí scéně byly jeho skladby provedeny ve více než patnácti zemích světa. V roce 2011 napsal na objednávku festivalu Pražské Jaro flétnový koncert Dopis otci, stal se tak nejmladším skladatelem festivalové historie. Samostatnou linií jeho tvorby je svébytný kytarový recitál zahrnující 20 opusů. V roce 2015 prestižní nakladatelství William recording vydalo jeho autorské CD Savana!, které sumarizuje jeho dosavadní kompoziční styl. Sommer je také vyhledávaným aranžérem filmové a populární hudby, pracuje pro české a světové prestižní agentury.

Lukáš Sommer is a one of leading personality in the current generation of young composers. He is the author of more than forty opuses for different works. In addition to orchestral music (e.g., the Cantata Thorns in a Veil, Concerto for Harp and Orchestra, Monolith for Wind Orchestra and Percussion, Concerto for Orchestra, and others) Sommer focuses on chamber music. In addition to regular performances on the domestic scene, he has performed his music in over 15 countries. In 2011, at the request of the Prague Spring Festival he wrote a flute concerto Letter to My Father and became the youngest composer in festival history. A completely separate chapter in Sommer’s music is his unique author’s guitar recitals, comprising around 20 opuses. In 2015, the prestigious publishing house William recording released his current CD Savana, which summarizes his previous compositional style. Sommer is also a sought-after arranger of popular and film music, he works for prestigious Czech and international agencies.15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page