top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Miloš Aitosh


Miloš Aitosh, narozen v listopadu roku 1976 v Praze.

Navštěvoval ZUŠ v Praze 9. Absolvoval SPŠE v Praze 10, počítačové pomaturitní studium v Praze 5.

IT technik, psychonaut, malíř, experimentátor s videoklipy. Má svou formou blízko k impresionismu a abstraktní malbě, ale výrazem spíše k vizionářskému a holotropnímu umění. Těžištěm jeho výtvarné práce je volná tvorba, jejíž značná část je spojena s vlastní arteterapií, automatickou intuitivní kresbou a pocito-obrazy z vnitřních světů.

Výstavy 2005 Věčný pohyb v okamžiku - Galerie Podkroví, Husova ul., Staré Město, Praha 1 2006 V prostoru hudby - Galerie Amana, Školská ul., Praha 1 2007 Do vyšších sfér - klub v Prostoru kruhů, Žižkovo nám., Praha 3 2009/2010 Intuitivně-pocitové víření - SenZen, Jeronýmova ul., Praha 3 2012/2013 Rozšířené vědomí bytí - Shimalla, Jenštejnská ul., Praha 2 2014 společná tvorba s J. Jandou - Diptych Biosféry - Na Spojce, Praha 10 2016 společná výstava „hra barev, ..hra pocitů“ - Galerie doOka, Husova ul. , Staré Město, Praha 1 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2. vlna, Pražská Křižovatka Videoprojekce 2005 To see God in meditation with Lisa Gerrard 2006 Vision of Hildegard von Bingen-voice Hana Blochová 2010 Vize Hildegard von Bingen - vokál Hana Blochová - 03 - Caritas Abundat 2011 Kytice pro Markétu / Bouquet for Margaret - Lisa Gerrard See... 2012 AMANA - V prostoru hudby / In the area of music

Miloš Aitosh, born in November 1976 in Prague.

Attended Artistic grammar school in Prague 9. Graduated in Electrotechnic high school in Prague 10. Post-high school studies in Prague 5 . IT technician, psychonaut, painter , experimentator with videoclips. It has a form closer to impressionism and abstract art, but rather an expression of the visionary art and the holotropic art. The focus of his art work is a free creation, of which a considerable part is associated with its own arttherapy, automatic intuitive drawing and feeling-paintings from the inner worlds.

Exhibitions 2005 The Perpetual Motion in the Movement - Gallery Podkroví, Husova, Old Town, Prague 1 2006 In the Space of Music - Gallery Amana, Školská street, Prague 1 2007 Into the Higher Spheres - Club v Prostoru kruhů, Žižkovo nám., Prague 3 2009/2010 Intuitively-feeling whirl - SenZen, Jeronýmova st., Prague 3 2012/2013 Enhanced Awareness of Being - Shimalla, Jenštejnská st., Prague 2 2014 cooperation with J . Janda - Diptych of the Biosphere - Na Spojce, Prague 10 2016 Exhibition „Game of Colours, Game of Feelings“ - Galerie doOka, Husova st, Old Town,Prague 1 2017 Prague, CZ, Group exhibition at Holotropic ART 2nd Wave, Prague Crossroads,

Videoprojection 2005 To see God in meditation with Lisa Gerrard 2006 Vision of Hildegard von Bingen-voice Hana Blochová 2010 Vision Hildegard von Bingen - vocal Hana Blochová - 03 - Caritas Abundat 2011 Bouquet for Margaret - Lisa Gerrard See... 2012 AMANA - In the Area of Music


53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page