• Tomáš Váňa

Šimon Starý


Narozen 31.1. 1991 v Praze. Vzdělání: základní – Na Santošce, Vojtěšská a pod Marjánkou střední – Gymnazium jana Keplera, Pod Vyšehradem, waldorfské lyceum – neodmaturoval vyšší – Život, Příroda, Vztahy Pracovní zkušenosti: Manuální práce všeho druhu, práce na pile, ve stavebnictví, v gastronomii, na statku, v lese. Po definitivním ukončení formálního studia se věnuje zkoumání existence ve všech jejích formách a proměnách. Studuje filozofii a řídí se heslem ora et labora. Aktuálně začíná projekt nezávislé komunity v Šumavských lesích pod názvem Imladris. Výstavy: 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2. vlna, Pražská Křižovatka

Date of birth: 31st of January 1991 in Prague Education: Primary school – Na Santošce, Vojtěšská, Pod Marjánkou Secondary school – Gymnasium of Johannes Kepler, Pod Vyšehradem, Waldorf Lyceum - no graduation University – Life, Nature, Relationships Work experience: Manual jobs of all kind, sawmill, constructions, gastronomy, wildfruits harvesting farm, forestry. After definitive end of formal studies, he is occupied mainly by researching existence in all of its forms and transmutations. He studies philosophy and his motto is: „ora et labora“. At this very moment he is starting up a project of self-sustainable community in Šumava woods named „Imladris.“ Exhibitions: 2017 Prague, CZ, Group exhibition at Holotropic ART 2nd Wave, Prague Crossroads


11 zobrazení

© 2017 Holos, z.ú. www.holos.cz

  • Grey Facebook Icon