top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Lenka Jirková


Narozená 1981 v Náchodě. Většinu roku tvořící na hoře Ostaš v Broumovském výběžku.

Studia: 2008 - 2014 Akademie výtvarných umění v Praze: Ateliér Nových médií - Veronika Bromová, Anna Daučíková Ateliér intermediální tvorby - Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda 2013 Bezalel Academy of arts and design, Jerusalem, Izrael 2003 - 2008 Universita Palackého v Olomouci: Obor výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ 2007 Libera Academia di Belle arti Brescia, Itálie 1997 - 2001 Výtvarná škola Václava Hollara, Praha Samostatné výstavy: 2011 Nevídaná videa, Blahobyt, Praha 2009 AU, Galerie Slávie, Náchod Skupinové výstavy: 2017 Praha, CZ, Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 2, Pražská Křižovatka 2016 Oxygenium mundi, Villa Mysteria, Hradec Králové 2014 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie Praha 2013 Tom, Dick and Harry, Fine arts main gallery, Jerusalem 2012 Kurace/kresby na lodi, (A)void, Praha Umělecko-eko-socio-logické sympozium Chaos start, Galerie Kabinet, Střítež 2010 Instantní večeře, (A)void, Praha

Šťavnatý odkaz, Trafačka, Praha 2009 Sériová monogamie, GAVU, Praha Kinderpunk, Kavárna V. kolona, Praha 2008 K.I.P.H.V., Caesar, Olomouc Animalismus, Starý pivovar, Brno 2007 Klosterinspirationen gegen Grosstadthektik, Universite der Kunste, Berlín 2006 Když to přijde, Divadlo hudby, Olomouc Výstava, Hospoda u muzea Ponorka, Olomouc Bezprostřední videoart, Divadlo hudby, Olomouc 2001 4x, Galerie u mistra s palmou, Náchod Performance: 2016 Umývání, Villa Mysteria, Hradec Králové 2015 Pro foro interno VII, Galerie Nov, Pardubice 2014 Pro foro interno VI, NoD, Praha 2013 Mlíčko, křest desky + performance Pro foro interno, Tadyto, Praha Čtení nalezených pravd lesu, předměstí Jeruzaléma, Izrael Mám tajemství, Jeruzalém, Izrael Cosmic religion, Jeruzalém, Izrael Pro foro interno II, Národní galerie, Praha Pro foro interno III, Beseda u bigbítu, Tasov Pro foro interno IV, Staroměstská radnice, Praha Pro foro interno V, Galerie Kabinet, Střítež 2012 Založení performativní jednotky PRO FORO INTERNO (s Májou Roztočilovou a Veronikou Kaurovou)

Born 1981 in Náchod. The majority of the year making her art on the hill of Ostaš, Broumov. Study: 2008 - 2014 Academy of fine arts Prague: Atelier New media II: Veronika Bromová, Anna Daučíková Atelier Intermedia II: Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda 2013 Bezalel academy of fine arts, Jeruzalém, Izrael 2003 - 2008 Palacký University Olomouc, field of art education 2007 Academia di Belle arti Brescia, Italy 1997 - 2001 College and High art school of Václav Hollar Solo exhibitions: 2011 Unprecedented videos, Gallery Blahobyt, Prague 2009 AU, Gallery Slávie, Náchod Group exhibitions: 2017 Prague, CZ, Group exhibition at Holotropic ART 2nd Wave, Prague Crossroads 2016 Oxygenium mundi, Villa Mysteria, Hradec Králové 2014 Diploma AVU, Veletržní palác, Nacional gallery, Prague 2013 Tom, Dick and Harry, Fine arts main gallery, Jerusalem 2012 Kurace/drawing on boat, (A)void floating gallery, Prague Symposium Chaos start, Chaos farm, Střítež 2010 Instant dinner, (A)void gallery, Prague

Juicy link, Trafačka gallery, Prague 2009 Serial monogami, GAVU, Prague Kinderpunk, Café V. kolona, Prague 2008 K.I.P.H.V., Caesar, Olomouc Animalismus, Old brewery, Brno 2007 Klosterinspirationen gegen Grosstadthektik, Universite der Kunste, Berlín 2006 When it comes, Theater of music, Olomouc Exhibition, Pub at the Muzeum Ponorka, Olomouc Immediate videoart, Theater of music, Olomouc 2001 4x, Gallery The master with the palm, Náchod Performance: 2016 Lavement, Villa Mysteria, Hradec Králové 2015 Pro foro interno VII, Gallery Nov, Pardubice 2014 Pro foro interno VI, Gallery NoD, Prague 2013 Pro foro interno I, Tadyto, Prague Reading of found thruth to the forest, Jerusalem, Izrael I have the secret, Jerusalem, Izrael Cosmic religion, Jerusalem, Izrael Pro foro interno II, Nacional gallery, Prague Pro foro interno III, Beseda u bigbítu, Tasov Pro foro interno IV, Old Town Hall, Prague Pro foro interno V, Gallery Kabinet, Střítež 2012 Founding of the performative unit PRO FORO INTERNO (with Mája Roztočilová and Veronika Kaurová)


96 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page