top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Martina Lupe Švarcová


Narozená v Brně 1971. V současné době žije a tvoří v Bodkovicích u Ivančic.

Absolventka soukromé střední umělecké školy grafické v Jihlavě.

2002 – 2007 konzultace u profesora Martina Mainera

Povoláním grafik – u výrobce reklam firmy 3P – příležitostná reklamní propagace.

1996 – 2000 vedla výtvarný kroužek dětí v Náměšti nad Oslavou 1997 – 2007 „Dvorní malířka“ – výtvarnice hradu Cimburk u Koryčan.

Dobrovolná spolupráce s neziskovou organizací Polypeje – společnost pro obnovu a využití historických památek. Činnost organizační - Dny múz, výtvarná – propagační materiály, pedagogická–vedení výtvarných dílen Činnost scénografická pro Prostějovské měst. divadlo, 1999-2001 (návrhy scény a kostýmů: Malý princ, Modrý pták aj.)

1998 – 2002 spolupráce s divadelním studiem Racek, reklamní a propagační práce, kostýmy, loutky

Ilustrace – básnické sbírky: Obrásně, Příběhy per ze dvou dlaní, Čechrání peří, japonská poezie – Čtvero ročních období Od roku 2009 vede kreativní malbu sebeobjevování a kurz mozaiky pro dospělé.

Práce na vnitřní čistotě: Reiki 2001, holotropního dýchání od r. 2003, Modrá Alfa 2004, roční sebeprojasňující trénink s Moa Doris 2009, medicine wheel – (medicinský kruh) Ivo Musil a Simona Junková,

Ayahuaskové rituály od r. 2008, vision quest (hledání vizí) od roku 2009 s Jorge Arenívar Redtailhawk, který je uznávaný učitel lakotské tradice.

Praktikuje různé šamanské techniky. Práce s energií a s vizemi. Jóga 1995.

Příležitostně vyučuje jógu od roku 2009. Vystavuje každoročně od roku 1996 na samostatných i společných výstavách v celé ČR i v mnoha zemích EU. Její obrazy jsou obsaženy v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a zemích EU (Francie, Polsko, Rakousko,Slovensko).

Born in Brno 1971. Currently lives and creates in Budkovice near Ivančice. Graduate of private secondary school of graphic arts in Jihlava.

2002 – 2007 consultations with professor Martin Mainer

Profession: graphic designer – art company 3P, occasional advertising promotion. 1996 – 2000 head of art class for children in Náměšť nad Oslavou 1997 – 2007 „Court painter“ – artist of Cimburk Castle. Voluntary cooperation with nonprofit organization Polypeje – company specializing in restoration and utilization of historic monuments, Organisation – Dny múz, art-promotional materials, Pedagogic - running of art workshops 1999-2001 scenographic activity for council theatre in Prostějov (scene designs, costumes) 1998 – 2002 cooperation with theatrical studio Racek, advertising and promotion work, costumes, puppets... Illustrations – poetry collections: Obrásně, Příběhy per ze dvou dlaní, Čechrání peří, japonská poezie – Čtvero ročních období Since 2009 she runs a creative painting group for self-discovery and a mosaic workshop for adults Since 1996 she annually exposes her artwork in separate and collective exhibitions all around the Czech Republic and in many countries of the European Union.

Her paintings are included in many private collections in the USA, Switzerland and countries of the EU (France, Poland, Austria, Slovakia)

Inner work: Reiki 2001, holotropic breathing from 2003, Blue Alfa 2004, annual self-brightening training with Doris Moa 2009, medicine wheel, Ivo Musil and Simon Junková, Ayahuasca rituals with Peruvian healer Don Antonio Barrera Banda since 2008, the vision quest 2009 and Jorge Arenívar Redtailhawk, who is respected teacher of lakot tradition. Practicing different shamanic techniques. Working with energy and vision. Yoga 1995. Occasionally teaches yoga since 2009.

Výstavy / Exhibitions 2017 Opava, galerie Holos, Samostatná výstava Ozvěny Pražské Křižovatky 2016 Praha, CZ n Skupinová výstava v rámci výstavy Holotropic ART 1. vlna, Pražská Křižovatka 2016 Opava CZ Skupinová výstava v rámci 59.ročníku multižánrového festivalu Bezručova Opava 2015 Uherský Brod n Vánoce za dveřmi. Krása a láska nás provázej 2015 Brno Galerie Gaviota „Duch ženy“ 2015 Brno Kafe do vany Jedinečná výstava s kamarádem a učitelem Peruánským léčitelem - curandero z amazonie Antoniem Barrera Banda. 2015 Brno n Artschool, „Královna v nás“ 2014 Brno n Kadeřnictví U vlásku, „Kam kráčíš“ 2014 Brno Žlutý kopec n Vernisáž výstavy obrazů s Ivou Olšanovou a Mílou Pavlovskou a MLŠ 2013 Ostrava n Viva Ostrava - prodejní výstava pro komunitní centrum - vzdělávání dospělých 2013 Ostopovice n Restaurace u Volejníků - Ostopovice u Brna „Ženy“ 2012 Brno n Jurcofe, Brno - prodejní výstava obrazů s názvem „Ženy“ 2012 Brno n Santon - výstava obrazů v hotelu Santon 2012 Ivančice n Ivančice v galerii Střibský mlýn, „Florida-květinová“ 2011 Tišnov n S Ivanou Olšanovou, na zahrádce Jamborova domu v Tišnově (galerie „Venuše“) 2011 Brno n Kavárna Fantazie, „17:18“ 2010 Bohuslavice u Kyjova n Galerie Art Mlýn, „Stopy“ 2010 Křížanov n Galerie Dvorek Křížanov, setkání umělců z vysočiny na téma „modrá je dobrá“ 2009 Přerov n Hotel Fit Přerov, „O cestách“ 2009 Brno n Galerie Dům U Tří knížat, „Terapie barvami“ 2009 Brno n caffe b2, „Malé setkání s obrazy a kávou“ 2009 České Budějovice n Galerie Kouzelná rybička, „6“ 2009 Brno n katedra antropologie v Brně, „Doteky dálného východu“ 2009 Jihlava n Hotel Gustav Mahler, Galerie, „...mezi zemí a nebem...” 2008 Brno n Kaple FN u sv. Anny „Vesmír v nás“ (společná výstava) 2008 Jedlová n Galerie Jedlová, plenér s vernisáží 2008 České Budějovice n Czech Art Festival „Obrazy“

2008 Brno n Knihkupectví Spolek, „Obrazy“ 2008 Mušov n Hotel Termal „Obrazy-život“ 2007 Brno n foyer Moravské knihovny, benefiční výstavu obrazů „Z cest“ 2007 Brno n foyer Moravské knihovny, adventní vernisáž 2007 Brno n Galerie Žlutý kopec, výstava skupiny grácie s názvem „Hra“ 2006 Brno n Brno, kavárna a klub - Deusart výstava osmi výtvarnic na téma „Natuty frutti“ 2006 Rosice u Brna n Státní zámek, zámecká galerie „Mezi branami“ 2005 Brno n výstava obrazů, „Veselá Vačice“ 2005 Brno n Stará pekárna, „Na počátku bylo vejce“ 2005 Brno n Leitnerova, vernisáž ilustrací ke knize „Příběhy per ze dvou dlaní“ 2004 Brno n Kavárna Kafárna s petronelou š.m. „ Setkávání“ 2003 Bučovice n státní zámek „Obrazy“ 2003 Brno n Kafe Drink „Podoby“ 2003 Rosice u Brna n zámecká galerie „Obrazy“ 2003 Brno n kavárna a klub - Deusart 2002 Brno n Galerie Na České, „Pod lupou“ se skupinou Pátečníci 2002 Brno n Klub Kafárna, „Všemi směry“ 2002 Brno n Ateliér m. S. Halase - se skupinou Pátečníci, „17,5 pohledů na génia“ 2002 Brno n Leitnerova, „Zcestné kresby cestovatelské“ 2001 Brno n Kavárna Trozsky na Orlí. Společná výstava s skupinou Pátečníci. „Tak to vidím“ 2000 Náměšť nad Oslavou n „Obrazy“ 1999 Strážnice n Muzeum „Obrazy“ 1998 Karviná n Muzeum. Vernisáž uvedlo amatérské divadlo Filipa Manouška. Krásný příběh o Bohu. 1997 Kroměříž n Knihkupectví VOTOBIA s názvem „Obrazy“ 1997 Koryčany n „Obrazy“, krásná výstavní síň bývalé synagogy. 1996 Náměšt nad Oslavou n Výstava v Městské radnici v Náměšti nad Oslavou „Obrazy“


96 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page