• Tomáš Váňa

Karolina BeyondVystudovala VŠ pedagogickou na Univerzitě Karlově v Praze, obor ruský jazyk - hudební výchova.

Je absolventkou jazzové konzervatoře J. Ježka v Praze. Zpívala v hudebním divadle v Karlíně v Praze. Vystupovala s dívčím kvartetem při swingovém orchestru K. Vlacha. Zpívala v jazzovém kvintetu M. Singers, CD „Co nás láká“, Český rozhlas, 1998. Je zakladatelkou skupiny Rajská zahrada, která se věnuje interpretaci posvátných písní z celého světa. Vystoupila na koncertě tibetských manter s Borisem Grebenščikovem v Praze.

V r. 2015 vydala ve spolupráci s vynikajícím českým hudebníkem Petrem Piňosem své první album „Inner voice“. Na hudbu CD Inner voice vznikly dva spirituálně laděné projekty: Beyond memebranes - s nadčasovou videoprojekcí P. L. Kopeckého a Elements - s tancem a videoprojekcí přírody.

Na podzim r. 2016 vydala spolu s klávesistou Tomášem Prokopičem druhé, čistě autorské CD Plynutí (Flow). Vystupuje jako intuitivní zpěvačka s různými hudebními skupinami. V současné době vystupuje živě převážně s projektem Plynutí, který je založen na intuitivní improvizaci obou umělců. Vede prožitkové semináře zaměřené na zpěv manter a posvátných písní.

Graduated on Pedagogical Faculty of the Charles Univesity, Faculty of Education field of study – Russian language, music education. Graduated Jazz Jaroslav Ježek‘s conservatory in Prague. Singer in Music Theater Karlín. Singer in Girl‘s quartette at K. Vlach‘s Swing orchestra. Singer at Jazz quintet M.Singers, CD What is leading along, The Czech Radio, 1998. Promoter of grupe Rajská zahrada devoting to interpretation following sacral songs of over the world.

Singer in the concert of Tibetian mantras with Boris Grebenščikov in Prague. In 2015 year published her first album „Inner voice“ in cooperation with excellent Czech musician Peter Piňos. Set to music CD Inner voice arose two spiritually tuned projects: Beyond memebranes - with P.L. Kopecký‘s timeless videoprojection and Elements – with dance to the nature.

In the autumn 2016 published quite author‘s CD Plynutí (Flow) with Tomáš Prokopič. She performes like a intuitive singer with various music groups. At the present time performes mostly with the project Flow, based on intuitive improvisation of both artists.© 2017 Holos, z.ú. www.holos.cz

  • Grey Facebook Icon