top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Kateřina Machytková


Pojďme se vydat na cestu

do světa bez hranic,

do barevného vesmíru naší duše….

Pojďme najít Světlo…

Narodila jsem se v Praze v r.1973. Vystudovala jsem zde Výtvarnou školu Václava

Hollara. Celý život se věnuji profesionálně výtvarné tvorbě. S manželem a 3 dětmi

jsme žili společně v Praze a jižních Čechách, v současnosti žijeme, studujeme, pracujeme

a tvoříme v Berlíně.


V minulých letech jsem se věnovala tvorbě pro děti a knižní ilustraci (Ctibor

Bezděk - Děti a jejich milí přátelé, Dante Alighieri - Božská komedie, Chalíl Džibrán

- Prorok, Rudolf Steiner - Kalendář duše). V poslední době pak především intuitivní

abstraktní a symbolické malbě, mou technikou je nejraději akryl se strukturami.


Vystavovala jsem v Čechách, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, v uměleckých

galeriích, terapeutických centrech, kostelech, i čajovnách. Všechny výstavy jsou

spirituálně zaměřené.


Samostatné výstavy: 

“Kosmisches Spiel” - Spirituelle Zentrum und Buchhandlung Zenit, Berlin 2019

“Barvy fantazie” - Happy Child, Praha 2018-9 

“Zrcadlo duše” - regenerační studio Dayal, Praha 2018-9

“Barvy světů duše” - Čajovna U Džoudyho, Praha 2018

“Spiegel der Seele” - Aquariana Zentrum, Berlin, 2018

“Farben der Seelenwelten” - Spirituelle Zentrum und Buchhandlung Zenit, Berlin 2017 

“Die Geheimnisse der Seele” - Spirituelle Zentrum und Buchhandlung Zenit, Berlin 2016 

"Barvy světů duše" - galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného, Praha 2016 

"Vhledy" - regenerační studio Dayal, Praha 2016 

“Ke Světlu” - Kostel Českobratrské církve evangelické, Kladno 2018

"Ke Světlu" - čajovna "Na Kopečku", Českobratrská církev evangelická, Rumburk 2018 

"Ke Světlu" - Kostel Českobratrské církve evangelické, Plzeň 2017 

"Ke Světlu" - Kostel Českobratrské církve evangelické, České Budějovice 2017

"Ke Světlu" - čajovna Hóra, diakonie ČCE, Litoměřice 2017

"Ke Světlu" - Českobratrská církev evangelická, Brno 2017 

"Ke Světlu" - ČCE, "U Jákobova žebříku", Praha 2016 


Kolektivní a mezinárodní výstavy:

“Barvy srdce” - Městská Galerie a muzeum Vodňany, Čechy, 2019

“Infinity” - Spirituelle Galerie Dr. Horstkotte, Bremen, Německo, 2017/8 

"Inspiration" - Moda Art Design galerie, Milano, Itálie, 2016

"Men and Nature" - Dance Studio, Firenze, Itálie, 2016Let‘s go on a journey

to the worlds without frontiers

into the colorful Universe of our Soul….

Let‘s find the Light ...


I was born 1973 in Prague, studied College and high art school of Vaclav Hollar.

My whole life I work as professional artistic painter. With my husband and our 3 children

we lived in Prague, South Bohemia and in last 6 years we live and work in Berlin.

In the past I did mainly paintings for children and illustrations for books -

“Prophet” by Kahlil Gibran, “The Divine Comedy” by Dante, “Calendar of the Soul”

by Rudolf Steiner, “Children and their dear friends” by Ctibor Bezděk.

In recent years I make mainly abstract spiritually focused intuitive and symbolic paintings. I use all classical techniques including watercolor and oil but my favourite one is acrylic with structures.


I exhibited my paintings in the Czech Republic, Germany, Switzerland, Austria,

Italy - in artistic galleries, therapeutic centers, churches and tea-rooms. All my exhibitions are spiritually oriented.


My recent solo exhibitions:

"Cosmic Game" - spiritual center Zenit, Berlin 2019

"Colors of Imagination" - Happy Child, Prague 2018-9

“Mirror of the Soul” - regeneration studio Dayal, Prague 2018-9

"Colors of the Worlds of Soul" - Teahouse U Dzoudyho, Prague 2018

"Mirror of the Soul" - healing center Aquariana, Berlin, Germany

"Colors of the Worlds of Soul" ­- spiritual center Zenit ­ Berlin, Germany

"Insights" ­- regeneration Studio Dayal ­ Prague, Czech rep.

"Colors of the Worlds of Soul" ­- spiritual Gallery Ways to the Light ­ Prague, Czech rep.

"Secrets of the Soul" -­ spiritual center Zenit ­ Berlin, Germany

“To the Light” - Evangelical Church Kladno 2018

"To the Light" - tea room "Na Kopečku", Evangelical Church Rumburk 2018

"To the Light" -­ Evangelical Church ­Plzen, Czech rep.

"To the Light" ­- Evangelical Church ­Ceske Budejovice, Czech rep.

"To the Light" ­- tea room “Hora”, Evangelical Diakonie ­Litomerice, Czech rep.

"To the Light" ­- Evangelical Church Brno, Czech rep.

"To the Light" -­ Evangelical Church Prague, Czech rep.


Collective and International Exhibitions:

“Colors of Heart” - Municipal Gallery and Museum Vodňany, Bohemia, 2019

"Infinity" - Gallery of spiritual Art, Bremen, Germany

"Inspiration" ­- Moda Art Design Gallery ­ Milano, Italy

"Men and Nature" ­- Dance Studio ­ Firenze, Italy

189 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page