top of page
  • Obrázek autoraTomáš Váňa

Miroslav Huptych


Básník, aforista, editor, výtvarník a arteterapeut.

Absolvoval bakalářské studium psychologie a arteterapie na PF Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích. Řadu let pracoval jako terapeut na Krizovém centru

RIAPS, na Lince důvěry a v terapeutické komunitě Magdaléna pro léčbu drogově závislých.


Od roku 2003 je ve svobodném povolání. Založil instituci pro vzdělávání v arteterapii.

Působí jako lektor a supervizor arteterapeutických kurzů a výcviků. Osm let byl

šéfredaktorem časopisu Arteterapie. Nyní se věnuje výhradně psaní a výtvarné tvorbě.

Vydal 6 básnických sbírek, Srdcový střelec (Mladá fronta, 1984), Zvěrokruh (bibliofilský

tisk, 1984), Názorný přírodopis tajnokřídlých (Československý spisovatel, 1989),

Tarot a trakaře (Mladá fronta, 1997), Noční linka důvěry (Pistorius&Olšanská, 2012),

List za listem (Pistorius&Olšanská, 2015) a knížku aforismů Hodinky s ohňostrojem.

Jako editor připravil řadu knih, například Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna nebo Černá slepice aneb jak se líhne bazaliček, který štěstí do domu přináší.

Jeho verše byly přeloženy do mnoha evropských jazyků a byly publikovány v několika

básnických antologiích, které reprezentují českou poezii v zahraničí.


Kolážemi ilustroval 63 knih, 164 knižních obálek a 30 nástěnných kalendářů.

Realizoval přes 40 samostatných výstav doma i v zahraničí. Spolupracuje s divadly,

např. připravil pro scénu Národního divadla scénografické řešení Mozartovy Kouzelné

flétny.


Za mnohaletou práci na ilustrování knihy J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj

srdce (s přihlédnutím k výstavám v holandském Naardenu a polském Lešně) udělilo

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v květnu tohoto roku u příležitosti

Mezinárodní konference „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“ Miroslavu Huptychovi Medaili Jana Amose Komenského.


Labyrint světa a ráj srdce od J. A. Komenského je jeho inspirativní kniha. Vystavené

grafiky představují ilustrace pro nové vydání této knihy.

Poet, aphorist, artist, editor and art therapist.


He graduated from the University of South Bohemia in České Budějovice

with a bachelor‘s degree in psychology and art therapy. For many years he

worked as a psychotherapist at the RIAPS Crisis Center, the Trust Line and the

Magdaléna Therapeutic Community for Drug Addicts.


He has been a freelancer since 2003. He founded the Institute for Art Therapy

Education. He works as a lecturer and supervisor of art therapy courses and

trainings. For eight years he was editor-in-chief of the magazine Art Therapy. He

published 6 poetry collections and aphorism book Hodinky s ohňostrojem. As

an editor, he has prepared a number of books, for example Kdo pije vlčí mlíko

aneb Jak se léčilo za starodávna or Černá slepice aneb jak se líhne bazaliček,

který štěstí do domu přináší. His verses have been translated into many European

languages and have been published in several poetry anthologies that represent

Czech poetry abroad.


He has illustrated with his collages 63 books, 164 book covers and 30 wall

calendars. He has made over 40 solo exhibitions at home and abroad. He collaborates

with theaters, for example, he has prepared a scenographic design for

Mozart‘s Magic Flute for the National Theater scene.


The National Pedagogical Museum of J. A. Comenius awarded Miroslav Huptych

with the Medal of J. A. Comenius on the occasion of the International Conference

„Legacy of Comenius in Art and Art Education“ in May this year. The jury

appreciated Huptych‘s illustrations of the book The Labyrinth of the World and

the Paradise of the Heart (with regard to exhibitions in Naarden, the Netherlands

and Polish Leszno).


The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart by J. A. Comenius is

his inspirational book. The exhibited graphics represent illustrations for the new

edition of this book.

182 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page